19/12/12

Amb la crisi la bici hi està perdent

Les retallades en el finançament dels projectes institucionals per mor de la crisi estan perjudicant greument el desenvolupament dels projectes de l’ús de la bicicleta en l’entorn urbà. Això no és cap novetat, però no deixa de ser una paradoxa que demostra, o bé la incapacitat del sector públic per entendre i gestionar el desplegament de la bici, o bé la mala fe dels dirigents polítics, què prefereixen orientar les escasses inversions cap a àmbits de mobilitat més perjudicials, cars i ineficaços, com el vehicle privat, però més rendibles electoralment; faltaria més. Les polítiques locals ara van cap aquí.
Es podrà passar en bici pel Port Velll quan hi facin la marina de luxe?
L’augment irracional de les tarifes del Bicing, la supressió de carrils bici amb excuses peregrines com que ‘fa augmentar la contaminació’ (sic?), la paralització de projectes en marxa fins l’abandó i posterior degradació de les infraestructures ja existents, la congelació de qualsevol diàleg amb el sector i la falta de manteniment d’infraestructures ja existents què, a més, suposen una posada en valor ciutadà, paisatgístic i fins i tot econòmic del territori, són algunes de les derives que estan prenent les noves polítiques municipals de moltes viles, ciutats, Conselles Comarcals i Diputacions Provincials de Catalunya.
El gir a la dreta de les darreres eleccions locals no ha beneficiat gens ni mica el foment i difusió de l’ús de la bicicleta arreu del país. Un any i mig després de la última renovació dels consistoris s’està veient clarament quin és el model de mobilitat de la dreta: rendir-se a la poderosa indústria de l’automòbil i els seus grups de pressió premiant l’ús del vehicle privat, castigar sense miraments els que reclamen el dret a una forma de mobilitat més sana, sostenible i barata bo i desprestigiant-los públicament si cal per intentar frenar l’imparable allau de ciclistes que habiten els carrers, camins i carreteres del país.
Amb la crisi la bici hi perd, estranya paradoxa que posa de manifest quina és la voluntat real del poder local en aquest aspecte. L’excusa de la falta de diners per paralitzar el desplegament de la mobilitat ciclista és tant perniciosa com els diners que s’estan gastant o deixen de cobrar del vehicle privat. Tot plegat és un engany piramidal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada